Approbative Updating, Subtle Countersignature Cover Image

Aprobatywne aktualizowanie, subtelna kontrsygnatura (W mojej epoce już wymieram. Antologia szkiców o twórczości Jana Polkowskiego (1979 –2017), red. J.M. Ruszar, I. Piskorska-Dobrzeniecka, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Biblioteka Pana Cogito, Krak
Approbative Updating, Subtle Countersignature

Author(s): Sebastian Porzuczek
Subject(s): Language and Literature Studies, Book-Review
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Keywords: Book-Review;

Summary/Abstract: Book-Review: Sebastian Porzuczek ‒ Aprobatywne aktualizowanie, subtelna kontrsygnatura (Wmojej epoce już wymieram. Antologia szkiców o twórczości Jana Polkowskiego (1979–2017), red. J.M. Ruszar, I. Piskorska- -Dobrzeniecka, JMR Trans-Atlantyk, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Biblioteka Pana Cogito, Kraków 2017, ss. 427)

  • Issue Year: 15/2018
  • Issue No: 2
  • Page Range: 262-268
  • Page Count: 6
  • Language: Polish