Economics of Literary Studies (Joseph Maria Ruszar, The Dirty Profile of Roman Coins, Economics as a Literary Subject in Zbigniew Herbert's Work, Józef Tischner's Thought Institute, Cogito's Library, Krakow 2016, pp. 250) Cover Image

Ekonomiczne peregrynacje literatury (Józef Maria Ruszar, Wytarty profil rzymskich monet. Ekonomia jako temat literacki w twórczości Zbigniewa Herberta, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Biblioteka Pana Cogito, Kraków 2016, ss. 250)
Economics of Literary Studies (Joseph Maria Ruszar, The Dirty Profile of Roman Coins, Economics as a Literary Subject in Zbigniew Herbert's Work, Józef Tischner's Thought Institute, Cogito's Library, Krakow 2016, pp. 250)

Author(s): Sebastian Porzuczek
Subject(s): Book-Review
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Issue Year: 13/2016
  • Issue No: 4
  • Page Range: 497-502
  • Page Count: 6
  • Language: Polish