Culture Context Cover Image

Konteksty Kultury
Culture Context

Publishing House: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Subject(s): Politics / Political Sciences, Social Sciences
Frequency: 2 issues
Print ISSN: 2083-7658
Online-ISSN: 2353-1991
Status: Active

  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • Issue No. 1/7
  • Issue No. 1/9
  • Issue No. 1/8
  • Issue No. 1+2/10
  • Issue No. 3/10
  • Issue No. 4/10
  • Issue No. 1/11
  • Issue No. 2/11
  • Issue No. 3/11
  • Issue No. 4/11
  • Issue No. 1/12
  • Issue No. 2/12
  • Issue No. 3/12
  • Issue No. 4/12
  • Issue No. 1/13
  • Issue No. 2/13
  • Issue No. 3/13
  • Issue No. 4/13
  • Issue No. 1/14
  • Issue No. 2/14
  • Issue No. 3/14
  • Issue No. 4/14
  • Issue No. 1/15
  • Issue No. 2/15
  • Issue No. 3/15
  • Issue No. 4/15
  • Issue No. Sp. Iss/15
  • Issue No. 1/16
  • Issue No. 2/16
  • Issue No. 3/16
  • Issue No. 4/16
  • Issue No. Sp. Issue/16
  • Issue No. 1/17
  • Issue No. 2/17
  • Issue No. 3/17
  • Issue No. 4/17
  • Issue No. 1/18
  • Issue No. 2/18
  • Issue No. 3/18
  • Issue No. 4/18
  • Issue No. 1/19
  • Issue No. 2/19
  • Issue No. 3/19
  • Issue No. 4/19
  • Issue No. 1/20
  • Issue No. 2/20
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
  • Year: {{ issueInfo.Year }}
  • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
  • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

  • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

„Konteksty Kultury” to półrocznik naukowy Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku – Białej. Od 2005r ukazało się siedem numerów. Idea powstania pisma zrodziła się już w 1999 roku, kiedy to rozpoczęła działalność bielska polonistyka w KN, jednak pomysł ten na realizację czekał kilka lat. Pierwotnie pismo zawierało publikacje wykładowców reprezentujących różne dyscypliny wiedzy, przede wszystkim zaś te, z którymi wiązały się studia prowadzone w KN. Łamy pisma - w zamierzeniu redakcji – miały być „miejscem wspólnym”, gdzie mogą spotkać się wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkolni oraz studenci, by prezentować wielość ujęć i odmienne orientacje metodologiczne o wspólnym mianowniku.