XXX Jubilee International Scientific Conference

XXX Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie”, Wrocław, 20–21 maja 2013
XXX Jubilee International Scientific Conference "Integration and crises on local and global markets in the modern world", Wrocław, 20-21 May 2013

Author(s): Małgorzata Czermińska, Jowita Świerczyńska
Subject(s): Economy, National Economy, Supranational / Global Economy, Conference Report, Financial Markets
Published by: Oficyna Wydawnicza KA AFM
  • Issue Year: X/2013
  • Issue No: 2
  • Page Range: 143-145
  • Page Count: 3
  • Language: Polish