The Eco Pendulum. Umberto Eco: The New Middle Ages. Umberto Eco: The Foucault Pendulum Cover Image
  • Price 2.50 €

Az Eco-inga. Umberto Eco: Az új középkor. Umberto Eco: A Foucault-inga
The Eco Pendulum. Umberto Eco: The New Middle Ages. Umberto Eco: The Foucault Pendulum

Author(s): Gábor Klaniczay
Subject(s): Studies of Literature, Semiology, Aesthetics, Middle Ages, Book-Review, Globalization
Published by: Budapesti Könyvszemle Alapítvány
Keywords: Umberto Eco; The New Middle Ages; The Foucault Pendulum;

Summary/Abstract: Enciklopédikus természetű művek bírálatánál mindegy, hogy hol kezdjük, az értelmezés úgyis kikerülhetetlenül körbe-körbe jár, hosszú kűröket kell lejteni, mielőtt értelmes véleményt fogalmazhatna meg az ember. Aki kedvét leli ebben, az már feltehetőleg Ecot is élvezte, s remélem, nem unja az alábbi eszmefuttatásokat sem. Kezdem tehát azzal, amivel Umberto Eco, az utóbbi évtizedek esztétikai-szemiotikái irányzatainak divatos sztárja bámulatba ejtette a világot, és megbotránkoztatta tudós kollégáit, vagyis A rózsa nevével, amelyben irodalom- és kultúrelméleti szakértelmét először kamatoztatta. A második regény, A Foucault-inga e bírálat tulajdonképpeni tárgya is jobban értelmezhető, ha megvizsgáltuk az első sikerét.

  • Issue Year: 5/1993
  • Issue No: 03
  • Page Range: 334-344
  • Page Count: 11
  • Language: Hungarian