Comparison and Critical Sensibility Cover Image
  • Price 4.90 €

Összehasonlítás és kritikai érzékenység
Comparison and Critical Sensibility

Author(s): Gábor Klaniczay
Subject(s): Review
Published by: Budapesti Könyvszemle Alapítvány

Summary/Abstract: Berend Nóra: A kereszténység kapujában Zsidók, muszlimok és „pogányok” a középkori Magyar Királyságban 1000k – 1300k Ford. F. Romhányi Beatrix Attraktor, Máriabesnyő, 2012. 372 oldal (At the Gate of Christendom: Jews, Muslims and Pagans in Medieval Hungary c. 100 – c. 1300)

  • Issue Year: 25/2013
  • Issue No: 04
  • Page Range: 296-301
  • Page Count: 6
  • Language: Hungarian