Several comments on the non/formalities of language communication in Czech Cover Image

Několik poznámek k ne/formálnosti jazykové komunikace v češtině
Several comments on the non/formalities of language communication in Czech

Author(s): Marek Lollok
Subject(s): Language studies, Language and Literature Studies, Western Slavic Languages
Published by: Uniwersytet Adama Mickiewicza
Keywords: Czech language; in/formality;standard Czech; non-standard Czech;

Summary/Abstract: Text se zabývá problematikou tzv. formálnosti a neformálnosti v jazykové komunikaci v češtině; cílem je objasnit tento v lingvistice frekventovaný, avšak nikoli jednoznačný koncept. Jsou představeny jeho základní aspekty, např. souvislost s pragmatickou stránkou komunikace, jazykovými a mimojazykovými normami, resp. některými stylovými dichotomiemi. Část textu je věnována i trendu odklánění se od formálnosti (a také od spisovnosti) v situacích dříve či doposud zásadně formálních; poněkud podrobněji popisujeme tento trend v oblasti komunikace mediální. This article deals with the issue of so-called formality and informality in language communication in Czech; the aim is to clarify this frequent but not unambiguous concept. We comment some basic aspects of this concept, e. g. the connection with the pragmatic aspects of communication as well as with language and extra-lingual standards and other stylistic dichotomies. Part of the text follows up the current trend of deflection from formality (as well as from standard Czech) in situations previously or so far fundamentally formal; in more detail we describe this trend in media communication.

  • Issue Year: XVIII/2018
  • Issue No: 1
  • Page Range: 5-18
  • Page Count: 5
  • Language: Czech