The Style of Construction in Late Medieval Tallinn (Reval) and St Olav’s Church Cover Image
  • Price 3.90 €

Tallinna hiliskeskaegne ehituskoolkond ja Oleviste kirik
The Style of Construction in Late Medieval Tallinn (Reval) and St Olav’s Church

Author(s): Ants Hein
Subject(s): Cultural history, Architecture, History of Church(es), 15th Century
Published by: Eesti Kunstiteadlaste Ühing
Keywords: Construction style; Late Medieval Tallinn (Reval) and St Olav’s Church; Cultural history; Architecture;

Summary/Abstract: Keskaegse Euroopa jaoks kujutas Liivimaa paljuski ääremaad, kuhu ka kogu õhtumaine arhitektuur oli jõudnud kohale omamoodi koloniaalkunstina – olles pidanud siin ümber kohastuma, lihtsustuma, vulgariseeruma ning seda eriti siis, kui suurem osa siinsetest ehitistest ehitati valmis kohalike põlisrahvaste hulgast võrsunud ehitusmeistrite käe all. Põhimõtteliselt sai siin juba 14.–15. sajandil teoks see, mida muidu võib veidi hiljem täheldada ka paljudes Aasias, Aafrikas ja Ameerikas asunud koloniaalmaades: neissegi oli eksporditud üksteise järel mitmesuguseid euroopalikke kõrgstiile, mis aga seal, kohalikes oludes, kontamineerusid sedavõrd, et meenutasid oma algseid eeskujusid lõpuks ainult kaudselt. Ka hiliskeskaegsele Tallinnale omane ehituslaad ehk -koolkond leiab siinses artiklis vaatlemist kui iselaadi koloniaalstiil, kusjuures põhjalikuma analüüsi alla on võetud kaks 15. sajandi algupoolel toimunud mahukat ehitustööd – 1420. aasta paiku alustatud ja ilmselt 1425. aastaks valminud Oleviste kiriku koori ümberehitus ning sellesama kiriku pikihoone ulatuslik laiendamine aastail 1436–1450.

  • Issue Year: 24/2015
  • Issue No: 03+04
  • Page Range: 86-111
  • Page Count: 26
  • Language: Estonian