"Prozerpina ugrabljena" from Pluto Cover Image

Prozerpina ugrabljena od Plutona
"Prozerpina ugrabljena" from Pluto

Author(s): Nadira Puškar
Subject(s): History, Language and Literature Studies, Croatian Literature, 16th Century, 17th Century
Published by: Matica Hrvatska Tuzla
Keywords: Croatia; 17th century; baroque; literature; Ivan Gundulić; Prozerpina ugrabljena;

Summary/Abstract: Dugogodišnja mletačka i turska osvajanja doprinijela su da se Hrvatska sve više razjedinjuje, kako u teritorijalno-političkom, tako i u društveno-kulturnom smislu. Zaostalost krajeva pod Mlecima i Turcima i teritorijalna nepovezanost hrvatskih krajeva uopće koče razvoj hrvatske nacionalne svijesti. Negativne posljedice su brojne. Nešto bolja situacija u pogledu kulturnoga razvoja bila je u banskoj Hrvatskoj gdje su se javljali značajniji literarni pokušaji. U kulturnom je razvoju prednjačio Dubrovnik koji je zahvaljujući svojoj neovisnosti i jakim trgovačkim vezama imao otvorenu vezu sa Italijom iz koje su dolazili najnoviji književni trendovi.

  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 5
  • Page Range: 177-195
  • Page Count: 19
  • Language: Bosnian