Elements of Church Presentations in Mali Trg by Milan Grgić Cover Image

Elementi crkvenih prikazanja u Malom Trgu Milana Grgića
Elements of Church Presentations in Mali Trg by Milan Grgić

Author(s): Nadira Puškar
Subject(s): Christian Theology and Religion, Studies of Literature, Middle Ages, Drama
Published by: Matica Hrvatska Tuzla
Keywords: middle Ages; church; Mali Trg; Milan Grgić;

Summary/Abstract: Književnost srednjega vijeka, osim dominantnosti crkvenih ili religijskih tema i latinskoga jezika u ulozi ondašnjega globalnog medija komunikacije, karakterizira i pojava hibridnosti na polju žanra. Žanr je “interpretacija vrste” i on “smjera nekim ciljevima koji se upravo takovom interpretacijom vrste žele postići.” Općenito, novi ili hibridni žanrovi nastaju iz pokušaja spajanja različitih književnih oblika u jednu jedinstvenu cjelinu. Potrebno je naglasiti kako je klasificiranje srednjovjekovne književnosti složen proces kod kojega se osim oblikovnih determinanti u obzir trebaju uzeti tematske, pa čak i izvanknjiževne odrednice.

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 6
  • Page Range: 170-180
  • Page Count: 11
  • Language: Bosnian