The Order of Normality and Deviation in the Medical and Cultural Context Cover Image

Porządek normalności i odchylenia w kontekście medycznym i kulturowym
The Order of Normality and Deviation in the Medical and Cultural Context

Author(s): Agata Janaszczyk
Subject(s): Sociology
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Keywords: normality; deviation; medicine; culture; body

Summary/Abstract: W dyskursie medycznym i kulturowym istotną rolę odgrywa proces kategoryzacji zjawisk, który umożliwia ich segregację według porządku normalności i odchylenia. Owe porządki posiadają nie tylko powszechną ważność przedmiotową, ale i uniwersalny sens, przez co tworzą schematy poznawcze odnoszące się do biologicznie rozumianego ciała. W przypadku kontekstu medycznego chodzi o ciągi pojęciowe: normalne - norma - stan normalny - zdrowie oraz anormalne - anomalia - stan patologiczny - choroba. W odniesieniu zaś do kontekstu kulturowego należy wskazać kontinua pojęciowe, takie jak: atrakcyjność biologiczna - biotyp - sprawność - piękno i monstrum - osobliwość - nieforemność - brzydota. Istotna wydaje się znaczeniowa korelacja czy wręcz adekwatność między schematami interpretacji ciała w porządkach normalności i odchylenia, funkcjonującymi w tych dwóch odmiennych dziedzinach aktywności człowieka, jakimi są medycyna i kultura.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 20
  • Page Range: 137-160
  • Page Count: 24
  • Language: Polish