ALMANAH AND MONTENEGRIAN BOSNIAK EPIC Cover Image
  • Price 5.00 €

ALMANAH I EPIKA BOŠNJAKA CRNE GORE
ALMANAH AND MONTENEGRIAN BOSNIAK EPIC

Author(s): Šerbo Rastoder
Subject(s): Cultural history, Montenegrine Literature, Theory of Literature
Published by: Međunarodni forum Bosna
Keywords: Almanah; Montenegrian Bosniak epic;

Summary/Abstract: Kontinuirano interesovanje Almanaha za epiku Bošnjaka Crne Gore nije slučajno. Ovaj važan segment tradicionalnog nasljeđa, nedovoljno izučen i poznat samo u stručnim krugovima, bilo je potrebno organizovano svestrano, stručno i kritički izučavati. Otuda i stalno interesovanje i potreba da ga se reafirmiše na jedino moguć način: kontinuiranim, promišljenim, intelektualno superiornim pristupom i, iznad svega, sa sviješću da imamo šta pokazati, čime se ponositi te biti odgovorni prema baštini i nasljeđu kako bismo ih učinili dostupnim i razumljivim svima, a ponajviše nama i onima oko nas.

  • Issue Year: 2018
  • Issue No: 81-82
  • Page Range: 300-305
  • Page Count: 6
  • Language: Bosnian