TRAVELOGUE PROSE OF MILOŠ CRNJANSKI Cover Image

ПУТОПИСНA ПРОЗA МИЛОШA ЦРЊAНСКОГ
TRAVELOGUE PROSE OF MILOŠ CRNJANSKI

Author(s): Slađana Jaćimović
Subject(s): Serbian Literature, Theory of Literature
Published by: Матица српска
Keywords: Miloš Crnjanski; Serbian language; Travelogue prose;

Summary/Abstract: Путописи Милоша Црњанског морају ce тумачити у контексту авангарде када овај жанр, који има дугу традицију у српској књижевности, наосетно али нагло, са маргине прелази у центар књижевних збивања и постаје равноправан са осталим облицима књижевног израза. Црњански је унапредио путописни образац, а његови путописи читају се као дела сложене структуре и значења, у којима се укрштају разнородна, не само путописна искуства и остварују широке могућности авангардних књижевних поступака.

  • Issue Year: 55/2007
  • Issue No: 3
  • Page Range: 641-660
  • Page Count: 20
  • Language: Serbian