STATIC ASSESSMENT OF THE FINANCIAL LIQUIDITY OF THE ENTERPRISE – THEORETICAL ASPECTS Cover Image

STATYCZNA OCENA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA – UJĘCIE TEORETYCZNE
STATIC ASSESSMENT OF THE FINANCIAL LIQUIDITY OF THE ENTERPRISE – THEORETICAL ASPECTS

Author(s): Andrzej Kuciński
Subject(s): Business Economy / Management, Sociology
Published by: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
Keywords: analiza finansowa; płynność finansowa; wskaźniki płynności finansowej

Summary/Abstract: Utrzymanie płynności finansowej jest jednym z głównych celów stawianych w ramach krótkoterminowego zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Ważność problemu podkreśla to, że zachowanie płynności finansowej w przedsiębiorstwie determinuje jego bieżące oraz przyszłe funkcjonowanie. Tym samym z punktu widzenia analizy i oceny płynności finansowej istotny jest jej pomiar. W artykule przedstawiono szerzej jedno z ujęć płynności finansowej – płynność statyczną, której koncepcja opiera się na informacjach pochodzących z bilansu. Podejście to jest często wykorzystywane w analizie płynności finansowej pomimo wysuwanych zastrzeżeń w literaturze. W ramach opracowania, zgodnie z jego celem, przedstawiono różne ujęcia płynności finansowej, w tym ujęcie płynności statycznej oraz dokonano oceny wartości poznawczej statycznej analizy płynności finansowej przedsiębiorstwa.

  • Issue Year: 25/2018
  • Issue No: 2
  • Page Range: 93-104
  • Page Count: 12
  • Language: Polish