Applications of Analytic Philosophy in Jurisprudence: Introduction Cover Image

Zastosowania filozofii analitycznej w prawoznawstwie: Wprowadzenie
Applications of Analytic Philosophy in Jurisprudence: Introduction

Author(s): Paweł Banaś, Wojciech Ciszewski, Adam Dyrda, Bartosz Janik
Subject(s): Analytic Philosophy, Philosophy of Law
Published by: Ośrodek Badań Filozoficznych
  • Issue Year: 2018
  • Issue No: 1
  • Page Range: 11-17
  • Page Count: 7
  • Language: Polish