„Idea słuszności w prawie – przeszłość i teraźniejszość” Sprawozdanie z konferencji z okazji 40-lecia Instytutu Historii i Teorii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji UMCS 21 grudnia 2010 r.
"Fairness in Law - the Past and the Present". A Report from a Conference Commemorating 40 Years of Existence of History and Theory of State and Law Institute, UMCS Faculty of Law and Administration, 21 December 2010

Author(s): Adam Szot
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Conference Report, Philosophy of Law
Published by: Stowarzyszenie Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej – Sekcja Polska IVR
  • Issue Year: 3/2011
  • Issue No: 2
  • Page Range: 114-117
  • Page Count: 4
  • Language: Polish