Dzieje opactwa supraskiego, (Acta Collegii Supraslensis, t. 18), red. Radosław Dobrowolski i Mariusz Zemło, Wydawnictwo KUL, Rzym–Lublin–Mińsk 2015, ss. 425 Cover Image

Dzieje opactwa supraskiego, (Acta Collegii Supraslensis, t. 18), red. Radosław Dobrowolski i Mariusz Zemło, Wydawnictwo KUL, Rzym–Lublin–Mińsk 2015, ss. 425
Dzieje opactwa supraskiego, (Acta Collegii Supraslensis, t. 18), red. Radosław Dobrowolski i Mariusz Zemło, Wydawnictwo KUL, Rzym–Lublin–Mińsk 2015, ss. 425

Author(s): Adam Szot
Subject(s): Christian Theology and Religion, History of Church(es), Theology and Religion
Published by: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Teologii
  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 15
  • Page Range: 203-206
  • Page Count: 4
  • Language: Polish