Marian Sodalities in Vilnius in the Interwar Period Cover Image

Sodalicje Mariańskie w Wilnie w okresie międzywojennym
Marian Sodalities in Vilnius in the Interwar Period

Author(s): Adam Szot
Subject(s): Christian Theology and Religion
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: Marian Sodality; Sodality of Academicians; Vilnius archbishopric; Vilnius; Stefan Batory University; Catholic Action; Marijos sodalicija; akademinė sodalicija; Vilniaus arkivyskupija; Vilnius; Stepono Batoro universitetas; Katalikų akcija

Summary/Abstract: Straipsnio tikslas – atskleisti Marijos sodalicijų veiklą Vilniuje tarpukariu. Nuo XX a. trečiojo dešimtmečio Vilniuje suklestėjo Marijos sodalicijos, Stepono Batoro universitete ėmė veikti akademinė sodalicija. 3–4 dešimtmečių sandūroje Vilniaus vyskupijos sodalicijos kartu su kitomis katalikiškosiomis draugijomis ugdė naujai sukurtos Katalikų akcijos dalyvius. Marijos sodalicijos ne tik ugdė asmeninę jaunimo atsakomybę, bet ir skatino dvasinę intelektualinę veiklą: norą siekti religinių žinių ir susipažinti su katalikų socialiniu mokymu. Tai tapo būtina įsitraukiant į įvairiapusę visuomeninę ir religinę veiklą. The aim of this article is to describe activities of the Marian Sodalities in Vilnius in the interwar period. In the 1920s in Vilnius Marian Sodalities flourished, Marian Sodality of Academicians started its activities at Stefan Batory University. Sodalities became the cradle of a newly formed Catholic Action together with other Catholic associations in the archdiocese of Vilnius, at the turn of 1920s and 30s. Thanks to Marian Sodality, young people had developed not only the sense of inner responsibility but also a substantial intellectual formation. They acquired religious knowledge and got acquainted with Catholic social thought. It was necessary when engaging in various social and religious activities.

  • Issue Year: 62/2010
  • Issue No: 34
  • Page Range: 115-131
  • Page Count: 17
  • Language: Polish