Naprotechnologia as the tool of diagnostics and restoring the fertility. Recognition in the ethical-moral aspect Cover Image

Naprotechnologia jako narzędzie diagnostyki oraz przywracanie płodności. Ujęcie w aspekcie etyczno-moralnym
Naprotechnologia as the tool of diagnostics and restoring the fertility. Recognition in the ethical-moral aspect

Author(s): Marek Kumór
Subject(s): Systematic Theology
Published by: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu
Keywords: naprotechnologia; diagnostyka; leczenie.

Summary/Abstract: Naprotechnologia to kompleksowe podejście do zdrowia kobiety i mężczyzny w celu wykrycia zaburzeń prokreacyjnych. Wykorzystuje najnowsze technologie oraz dostępną wiedzę medyczną, stosując znane w dzisiejszej ginekologii metody diagnostyczne i leczni-cze zarówno wobec mężczyzny jak i kobiety. Ponadto sięga po zarzucone dziś w medycy-nie konwencjonalnej metody leczenia mikrochirurgicznego niedrożnych jajowodów czy też nasieniowodów. Pełen cykl postępowania naprotechnologicznego obejmuje trzy etapy: identyfikacja problemu, leczenie oraz utrzymanie 12 efektywnych, prawidłowych cykli u kobiety. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że wszystkie badania są skorelowane z cyklem. Metody stosowane w naprotechnologii (zachowawcze i chirurgiczne) okazują się skuteczne w leczeniu niepłodności zarówno męskiej jak i żeńskiej.

  • Issue Year: 24/2017
  • Issue No: 1
  • Page Range: 195-204
  • Page Count: 10
  • Language: Polish