Sandomierz Studies. Theology-Philosophy-History Cover Image

Studia Sandomierskie. Teologia-Filozofia-Historia
Sandomierz Studies. Theology-Philosophy-History

Publishing House: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu
Subject(s): History, Philosophy, Theology and Religion
Frequency: 1 issues
Print ISSN: 0208-7626
Status: Active

 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • Issue No. 1/22
 • Issue No. 1/23
 • Issue No. 1/24
 • Issue No. 1/25
 • Issue No. 1/26
 • Issue No. 1/27
 • Issue No. 1/28
 • Issue No. 1/29
 • Issue No. 1/30
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Studia Sandomierskie. Teologia-Filozofia-Historia (ISSN 0208-7626) są naukowym pismem diecezji sandomierskim wydawanym od 1980 r. Dotychczas ukazało się dwadzieścia tomów. Początkowo „Studia Sandomierskie” ukazywały się jako rocznik, następnie jako kwartalnik (2004-2010) i półrocznik (2011-2013). Od 2014 r. czasopismo powróciło do formy rocznika.