Love as the Foundation of Human Life in Light of Pope Francis' Encyclical Fratelli tutti Cover Image

Miłość jako fundament życia człowieka w świetle encykliki Fratelli tutti papieża Franciszka
Love as the Foundation of Human Life in Light of Pope Francis' Encyclical Fratelli tutti

Author(s): Marek Kumór
Subject(s): Christian Theology and Religion, Theology and Religion
Published by: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu
Keywords: miłość; papież Franciszek; Fratelli tutti; encyklika

Summary/Abstract: Chrześcijańska wizja miłości, głęboko personalistyczna, stanowi fundament oraz podstawę życia człowieka. Prawdziwa miłość jest relacją osobową, ma swoje źródło w relacji między Bogiem a człowiekiem i opiera się na wzajemnym obdarowywaniu i przyjmowaniu. Wyznacza prawidłowy kierunek relacji oraz spotkań z drugim człowiekiem. Jeśli miłość stanowi centrum życia człowieka, a zarazem wskazuje na specyfikę jego powołania i posłannictwa, to nie sposób sobie wyobrazić, żeby ta fundamentalna perspektywa życiowa nie znalazła właściwego wyrazu w odniesieniu do życia społecznego. Ta miłość powinna wyrażać się w wielu postawach społecznych, nade wszystko w tych, które uznaje się za fundamentalne zasady życia społecznego. Miłość nie może sprowadzać się tylko do pięknych słów czy deklaracji, ale musi przejawiać się ona w konkretnych czynach oraz postawach. W codziennym życiu społecznym ważna jest umiejętność wcielania w życie zasad miłości. W niniejszej refleksji omówiono – w świetle encykliki Fratelli tutti papieża Franciszka – zagadnienie miłości w trzech aspektach: miłość Boga, miłość bliźniego oraz miłość społeczna.

  • Issue Year: 28/2021
  • Issue No: 1
  • Page Range: 219-239
  • Page Count: 21
  • Language: Polish