Ane Vivo. The problem of infertility and modern forms of fertilization – a moral judgment Cover Image

Ane Vivo. Problem niepłodności, a współczesne formy zapłodnienia – ocena moralna
Ane Vivo. The problem of infertility and modern forms of fertilization – a moral judgment

Author(s): Tomasz Stec
Subject(s): Systematic Theology
Published by: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu
Keywords: Ane Vivo; In Vitro; niepłodność; godność człowieka.

Summary/Abstract: Coraz częstszą współczesną chorobą cywilizacyjną naszych czasów jest niepłodność. Styl życia, sposób odżywiania, odkładanie poczęcia dziecka na późniejszy okres, sprawia-ją, że gdy rodzice podejmują próby poczęcia dziecka napotykają na problemy. Rozpo-czyna się wówczas gorączkowe poszukiwanie sposobów, które rozwiążą dylematy mał-żonków. Rozwój nauk medycznych, inżynierii genetycznej, embriologii sprawił, że o poczęciu człowieka wiemy dzisiaj bardzo dużo. Potrafimy wskazać jak dochodzi do powstania płodu, jakie procesy zachodzą po połączeniu się komórek rozrodczych. Opracowano również wiele technik sztucznego zapłodnienia. W ostatnich latach na Politechnice w Lo-zanie (w Szwajcarii), została przedstawiona nowa metoda, tym razem wewnątrzustrojo-wego zapłodnienia. Ane Vivo zyskało popularność przez to, że do poczęcia dochodzi nie w szkle ale w organizmie matki. W Polsce tego typu zabiegi obecnie dokonuje się w Klinice Leczenia Niepłodności i Diagnostyki Prenatalnej Gyncentrum w Katowicach. Artykuł ma na celu wykazać dlaczego nauka jaką jest etyka i teologia moralna nie może zaakceptować tego rodzaju nowoczesnych metod sztucznego zapłodnienia. Ukaza-nie personalistycznego spojrzenia na życie ludzkie, podkreślenie godności osoby, stoi w opozycji do wszelkich nowych technik pomijających podstawowe dla człowieka wierzącego wartości.

  • Issue Year: 24/2017
  • Issue No: 1
  • Page Range: 183-194
  • Page Count: 12
  • Language: Polish