The value of human life at every stage Cover Image

O wartości ludzkiego życia w każdym jego stadium
The value of human life at every stage

Author(s): Tomasz Stec
Subject(s): Christian Theology and Religion
Published by: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu
Keywords: jakość życia; wartość życia; godność człowieka; utylitaryzm; liberalizm

Summary/Abstract: Dzięki rozwojowi nauk medycznych odkrywamy coraz bardziej tajemnice ludzkiego życia. Potrafimy dotrzeć do jego początku, opisać jak przebiegają procesy w fazie embrionalnej. Podobnie możliwa stała się głębsza refleksja nad życiem w stadium końcowym. Dzięki technikom i wynalazkom, możemy je przedłużać, podtrzymać w krytycznych jego momentach. Niestety te pozytywne wynalazki mają swoją negatywną stronę. Wraz z rozwojem nauk i szerszą wiedzą o człowieku, życie ludzkie zaczęto traktować jako produkt, którego wartość zależy od jego jakości. Znamy dzisiaj przypadki selekcji embrionów, manipulacji genetycznych w zarodkach, abortowania płodów chorych, a także przypadki eutanazji uzasadnianej jako dobro i akt łaski dla niedołężnego człowieka. Zapomina się tym samym o wartości jaką życie niesie samo w sobie. O godności jaką posiada człowiek przez to, że jest osobą ludzką, przewyższającą inne organizmy żywe. Współczesne nurty filozofii utylitarystycznej i liberalnej obecne w naszej codzienności sprawiły, że na życie człowieka nie patrzy się już z perspektywy chrześcijańskiej. Nie jest ono darem od Boga, mającym wartość samo w sobie, a często zależy od jakości. Wartości w racjonalnym i empirycznym świecie zeszły na dalszy plan. Większą jakość posiada życie człowieka zdrowego, pełnego sił witalnych, niż człowieka starego, wymagającego opieki. Artykuł ma na celu wykazać błędy w myśleniu filozofii utylitarystycznej i liberalnej w kontekście podejścia do życia człowieka. Ma pokazać wartość jaką życie ludzkie ma samo w sobie. Jest to możliwe poprzez odwołanie się do chrześcijańskiej antropologii człowieka.

  • Issue Year: 23/2016
  • Issue No: 1
  • Page Range: 209-220
  • Page Count: 12
  • Language: Polish