Towards positive practices 3: Media coverage in 2015 on LGBT topics in Bosnia and Herzegovina Cover Image

Ka pozitivnim praksama 3: izvještavanje medija u 2015. godini o LGBT temama u Bosni i Hercegovini
Towards positive practices 3: Media coverage in 2015 on LGBT topics in Bosnia and Herzegovina

Author(s): Lejla Huremović
Subject(s): Gender Studies, Media studies, Communication studies, Evaluation research, Social differentiation, Present Times (2010 - today), Social Norms / Social Control
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: BiH; LGBT; gender; media; media reporting; media coverage; 2015; media culture; legal regulations; statistics;

Summary/Abstract: Analiza predstavlja pregled praćenja izvještavanja o LGBT temama u medijima u Bosni i Hercegovini, koju petu godinu zaredom objavljuje Sarajevski otvoreni centar. Analizom se prati nivo doprinosa medija u borbi protiv diskriminacije i povećanja vidljivosti LGBT osoba u bosanskohercegovačkom medijskom prostoru. U 2015. godini praćeno je izvještavanje 93 medija: elektronskih (radio – 10 i televizija – 24), štampanih (dnevne novine, sedmični i dvosedmični magazini – 35) te on-line medija (news portali i portali štampanih medija – 24). Ukupno, u svim medijima objavljeno je 1148 teksta/priloga, i to u štampi – 563 teksta, na televiziji – 57 priloga i u on-line medijima – 528. Dnevne novine koje su najviše izvještavale o LGBT temama bile su Euro Blic – 99, od televizijskih stanica Federalna televizija – 19, a od portala klix.ba – 89. Najveći broj vijesti objavljen je za vrijeme održavanja parada ponosa u Hrvatskoj (Zagreb, Split), Crnoj Gori (Podgorica), Srbiji (Beograd), te povodom historijske i prve tematske sjednice održane 19. maja u Sarajevu, povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije. Od drugih značajnih tema izdvajamo pisanja o Zakonu o životnom partnerstvu u Hrvatskoj, kroz priče o pravnom sklapanju istospolnih partnerstava. Uočeno je da ton vijesti nerijetko ne odgovara opremi članka. Odnosno, i ako mediji prenesu korektnu agencijsku vijest koja se tiče LGBT osoba ili događaja koji su od interesa LGBT osobama, urednički negativni stav, težnja ka senzacionalizmu, brzina ili nemarnost, vidjet će se u naslovu ili u fotografiji koja prati članak. Kada je u pitaju izvještavanje o paradama ponosa naglašavamo postepenu pozitivnu promjenu u popratnom materijalu (fotografije/video), pa je tako u 2015. godini zabilježen manji broj fotografija/videa na kojima je prikazano nasilje, kordoni policije ili pak korišten materijal sa parada ponosa u svijetu, gdje je ovaj vid protesta dobio karnevalski karakter. On-line mediji u borbi za što više klikova i dalje imaju najveći broj agencijskih vijesti, po principu copy–paste, i zato još uvijek postoji velika razlika između neutralnih i pozitivnih objava. Važno je naglasiti da je ipak mali broj negativnih tekstova, u usporedbi sa ukupnim brojem objava u on-line medijima. Ono što je bitno naglasiti za 2015. godinu jeste da je povećan broj prenesenih tekstova u drugim medijima sa prvog bh. LGBT portala – lgbt.ba. Kada je riječ o poređenju pozitivnog izvještavanja u kontekstu ova tri medija, primjetno je, u odnosu na 2014. godinu, da je bilo više pozitivnih objava u on-line medijima nego u štampanim. Ohrabruje nas ova činjenica, s obzirom da se on-line mediji danas češće čitaju, nego što je to slučaj sa štampanim medijima. Analiza je pokazala da informativne emisije na televiziji ne posvećuju dovoljno prostora izvještavanju o LGBT temama, čak i onda kada postoje različiti događaji sa kojih mogu izvještavati. Izražavamo zabrinutost zbog manjka praćenja drugih LGBT tema koje su bile prisutne u bh. javnom prostoru tokom 2015. godine, a za koje uredništvo televizijskih stanica nije imalo sluha, smatrajući ih nevažnim. Uopšteni zaključak bi bio da se mediji još uvijek postepeno otvaraju za pisanje o LGBT temama te da se kod određenog, još uvijek malog, broja novinara i novinarki vidi dosljednost u bavljenju LGBT temama, kao i istraživački pristup koji rezultira kvalitetnijim člancima. Za razliku od 2014, kada je većina vijesti iz BiH bila vezana za crnu hroniku (napade na LGBT osobe), u 2015. godini informacije su bile o aktivnostima koje su se dešavale, a koje su organizovale LGBT organizacije, prije svega Sarajevski otvoreni centar, budući da se druge organizacije spominju samo nekoliko puta u toku cijele godine, i to uglavnom u maju, kada je obilježen Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije. Još jednom, potvrđena je hipoteza da je veća vidljivost aktivističkih organizacija, aktivista_kinja i LGBT osoba preduslov veće vidljivosti LGBT tema u medijima, što stavlja dodatnu odgovornost na novinarsku etiku i profesionalnost, jer bi izvještavanja trebalo da afirmišu građansku hrabrost ovih javnih istupanja.

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 3
  • Page Range: 1-65
  • Page Count: 65
  • Language: Bosnian