Report from the 3rd National Congress Andragogical: Adults in education. New contexts, different perspectives, innovative solutions (Warsaw, June 12-13, 2016). Cover Image

Sprawozdanie z III Ogólnopolskiego Zjazdu Andragogicznego: Dorośli w edukacji. Nowe konteksty, odmienne perspektywy, innowacyjne rozwiązania (Warszawa , 12-12 czerwca2017 roku)
Report from the 3rd National Congress Andragogical: Adults in education. New contexts, different perspectives, innovative solutions (Warsaw, June 12-13, 2016).

Author(s): Ewa Dębska, Anna Marianowska, Monika Gromadzka, Krzysztof Pierścieniak, Ewa Skibińska
Subject(s): Social Sciences, Conference Report
Published by: Akademickie Towarzystwo Andragogiczne
  • Issue Year: 77/2017
  • Issue No: 2
  • Page Range: 275-292
  • Page Count: 18
  • Language: Polish