Role and tasks of the logistic supply unit in support of Polish Military Contingents implementing tasks outside the borders of the country Cover Image

Rola i zadania oddziału gospodarczego w zabezpieczeniu materiałowym polskich kontyngentów wojskowych realizujących zadania poza granicami kraju
Role and tasks of the logistic supply unit in support of Polish Military Contingents implementing tasks outside the borders of the country

Author(s): Marek Brylew
Subject(s): Military history
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: 1st Logistic Brigade; Acquisition and Cross Service Agreement; National Support Element; NATO; Logistic Supply Unit; Polish Military Contingent; Support and Procurement Agency; supply and service

Summary/Abstract: Proper organization and functioning of supply to Polish Military Contingents performing tasks outside the country is one of the essential elements of maintaining their proper operational capability. In addition to the National Support Element, a particular role in the procurement process is provided by the Logistic Supply Unit (LSU) to whom the Polish Military Contingent has been allocated. The forementioned body is also responsible for the organization and implementation of the specialized training process for National Support Element soldiers, and then directing its activities in the field of national logistical support. Apart from a number of undertakings resulting from the obligations of supplying Polish Military Units, LSU also carries out tasks related to the organization of wheeled transport with supply from the country to the mission area, material resources and military equipment withdrawn from the Polish Military Contingents to the country, and the logistics of support the rotation of subsequent PMC shifts. // Prawidłowa organizacja i funkcjonowanie zabezpieczenia materiałowego polskich kontyngentów wojskowych wykonujących zadania poza granicami kraju jest jednym z zasadniczych elementów utrzymywania ich właściwej zdolności operacyjnej. Szczególną rolę w procesie zaopatrywania w środki zaopatrzenia, oprócz Narodowego Elementu Wsparcia, odgrywa oddział gospodarczy (OG), któremu na zaopatrzenie przydzielono Polski Kontyngent Wojskowy (PKW). Organ ten odpowiedzialny jest także za organizację i realizację procesu szkolenia specjalistycznego żołnierzy Narodowego Elementu Wsparcia, a następnie kierowanie jego działalnością w zakresie logistycznego wsparcia narodowego. Oprócz szeregu przedsięwzięć wynikających z obowiązków związanych z zaopatrywaniem polskich jednostek wojskowych OG realizuje także zadania związane z organizacją transportu kołowego z zaopatrzeniem z kraju do rejonu misji, środków materiałowych i sprzętu wojskowego (SpW) wycofywanych z PKW do kraju oraz rotacji kolejnych zmian PKW.

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 99
  • Page Range: 291-308
  • Page Count: 18
  • Language: Polish