Kitap Tahlili Cover Image
  • Price 4.90 €

Book Reviews
Kitap Tahlili

Author(s): Bülent Sarper Ağır
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: USAK (Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu)
Keywords: Merve İram Yapıcı; Rus Dış Poltiikasını Oluşturan İç Etkenler

Summary/Abstract: Rusya Federasyonu’nun (RF) Soğuk Savaş’ın bitimi ile birlikte siyasi ve ekonomik sisteminde geçirdiği dönüşümün ayrıntılı bir analizini ortaya koyan kitap, bu dönüşüm sürecinde etkili olan farklı grupları ve bu grupların Rus iç ve dış politi¬kası üzerindeki belirleyici etkilerini Yeltsin ve Putin dönemlerini karşılaştırmalı olarak incelenmesi yoluyla ortaya koymaktadır. Adnan Menderes Üniversi¬tesi’nde Yardımcı Doçent olan Merve İrem Yapıcı’nın doktora tezinin kitaplaş¬mış hali olan bu eserin giriş bölümünde ele alınan kavramsal tartışmada realiz¬min devleti öncelleyen fakat dış politika eylemlerinin belirlenmesinde devlet içi etkenleri dışarıda bırakan anlayışını eleştirilerek, RF gibi önemli bir aktörün dış politikasının tam anlamıyla anlaşılabilmesi için iç siyasi ve ekonomik faktörlerin de incelenmesi gerektiği iddia edilmiştir. Kitap, bu temel iddia çerçevesinde or¬ganize edilmişken, analizinde bununla kendisini sınırlandırmamıştır. RF’nun dış politikası üzerinde belirleyici etkisi olan fakat RF’nun ancak tepkisel kaldığı ve diğer uluslararası aktörlerin inisiyatiflerinde gelişen gelişmeleri de, temel iddiası ile ilişkilendirerek çalışmaya dahil etmektedir. Böylece kitap, RF’nun dış politika yönelimlerini iç etkenler açısından incelerken geniş perspektifli bir yaklaşım or¬taya koymaktadır. Bu yönüyle bilimsel çalışmalara kaynaklık edebilecek bu kitap, RF’nun ekonomik ve siyasi alanlarda geçirdiği dönüşm sürecinin objektif bir de¬ğerlendirmesini sunmaktadır.

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 25
  • Page Range: 181-188
  • Page Count: 8
  • Language: Turkish