On Preparing for Teaching Early School Math – Critically Cover Image

O przygotowaniu do nauczania matematyki wczesnoszkolnej – krytycznie
On Preparing for Teaching Early School Math – Critically

Author(s): Ewa Swoboda
Subject(s): Social Sciences, Education
Published by: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE
Keywords: nauczanie matematyki; przygotowanie zawodowe nauczycieli; teaching of mathematics; teacher’s preparation

Summary/Abstract: Zestawienie sposobów przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć z edukacji matematycznej prowadzone w Polsce oraz w Czechach (Praga) wyraźnie wskazuje na nasze niedostatki. Z drugiej strony sugeruje, w jakim kierunku powinny pójść zmiany.; A juxtaposition the teachers’ preparation to conducting mathematical education in Poland and in the Czech Republic (Prague) clearly indicates our shortcomings. On the other hand it suggests the direction of changing.

  • Issue Year: VIII/2017
  • Issue No: 4
  • Page Range: 72-77
  • Page Count: 6
  • Language: English, Polish