Essay on the methodology of reading - Epistemological sketch of metaphor Cover Image

Ogled iz metodike čitanja – Epistemološka skica metafore
Essay on the methodology of reading - Epistemological sketch of metaphor

Author(s): Nebojša Vasić
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Bosansko Narodno Pozorište - Zenica

Summary/Abstract: Pod okriljem metodike čitanja, koja se ne može reducirati isključivo na osnovne metodičke postulate, na načine i ciljeve čitanja, značajne teme obuhvataju semantičke izazove kao što su pojam i smisao metafore koja nerijetko zamagljuje, ali i osvjetljava dublje epistemološke slojeve teksta. Prije svega korisno je podsjetiti se na samo značenje metafore; na smisao i funkciju prenošenja značenja jednog pojma ili predmeta na drugi pojam ili predmet (grčki - metapherein: meta = iza; pherein = prenijeti), što nužno upućuje na suštinu metafore koja „govori jedno, a znači drugo.“ Metafora je, između ostalog, tretirana kao vrsta jezičke aberacije, „kategorijalne pogreške“, „logičke kontradiktornosti“, izopačenja, apsurdnosti ili povrede standardnog značenja; u najboljem slučaju kao jedna od stilskih figura koja se mora ograničiti na primarno poetski ili esejistični jezik kojem bitno nedostaje znanstveni dignitet kartezijanskog jasnog i preciznog mišljenja. Nastojat ćemo dokazati da je navedeno ograničeno razumijevanje metafore (koja se naivno smješta isključivo u prostore poetike i slobodnijeg stila) neprihvatljivo; da metafora nije samo ukras ili stilski izraz već mnogo više priroda samog jezika koja je neizbježno prisutna i u egzaktnim znanostima – tamo gdje se najmanje očekuje.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 18
  • Page Range: 131-140
  • Page Count: 10
  • Language: Bosnian