Hereditary Position of a Spouse in Serbian Legislation Cover Image

НАСЛЕДНОПРАВНИ ПОЛОЖАЈ СУПРУЖНИКА У САВРЕМЕНОМ СРПСКОМ ПРАВУ
Hereditary Position of a Spouse in Serbian Legislation

Author(s): Milica Vučković
Subject(s): Civil Law
Published by: Правни факултет Универзитета у Нишу
Keywords: intestate succession; surviving spouse; usufruct for life; life annuity

Summary/Abstract: Аутор се бави анализом наследноправног положаја супружника у савременом српском праву. Правни значај брака прошао је кроз низ квалитативних промена у историјском развоју пратећи развој и промене породице и промене у погледу (не)равноправности жене и мушкарца. Наследноправни положај супружника у савременом српском праву карактерише узајамност наслеђивања и потпуна равноправност жене и мушкарца, наслеђивање у својину уз могућност конституисања плодоуживања на целој или аликвотном делу заоставштине у одређеним случајевима и позивање на наслеђе надживелог супружника заједно са сродницима оставиоца. Супружник је наследшк првог наследног реда, у конкуренцији са оставиочевим потомцима. Ако преминули не остави иза себе потомство, супружник прелази у други наследни ред, где наслеђује са оставиочевим родитељима и њиховим потомством. Закон о наслеђивању Републике Србије предвиђа и одређене могућности промене конкретног наследноправног положаја супружника.

  • Issue Year: LII/2014
  • Issue No: 66
  • Page Range: 309-323
  • Page Count: 15
  • Language: Serbian