CIVIL LIABILITY FOR WRONGFUL LIFE Cover Image

ГРАЂАНСКОПРАВНА ОДГОВОРНОСТ ЗА НЕЖЕЉЕНИ ЖИВОТ
CIVIL LIABILITY FOR WRONGFUL LIFE

Author(s): Milica Vučković
Subject(s): Civil Law
Published by: Правни факултет Универзитета у Нишу
Keywords: right to live; right to die; unwanted life; civil liability; wrongful life

Summary/Abstract: Питање да ли насупрот човековом праву на живот стоји његово право на смрт, у правној теорији и пракси предмет је живе анализе (кроз питања самоубиства, које подлеже морално- религиозном санкционисању, и правно већ уобличене еутаназије). Правнику је неупоредиво теже да размишља о релацији права на живот и «права да се не буде рођен» и са њом повезаним проблемом одговорности једног лица за поступак који је довео до нежељеног живота другог лица. На граници права и метафизике, тврдња о непостојању права на непостојање користи се у аргументацији судова, доктрине и заинтересоване јавности против захтева за надокнаду штете због нежељеног живота. У овом раду се испитује позиција тужбених захтева за надокнаду штете због нежељеног живота у савременим правним системима.

  • Issue Year: LVI/2017
  • Issue No: 76
  • Page Range: 479-494
  • Page Count: 16
  • Language: Serbian