CHEMICAL CASTRATION: It is an Acceptable Solution for Preventing the Commission of Sex Crimes against Minors? Cover Image

ХЕМИЈСКА КАСТРАЦИЈА - ПРИХВАТЉИВО СРЕДСТВО ЗА СПРЕЧАВАЊЕ КРИВИЧНИХ ДЕЛА ПРОТИВ ПОЛНЕ СЛОБОДЕ ПРЕМА МАЛОЛЕТНИМ ЛИЦИМА?
CHEMICAL CASTRATION: It is an Acceptable Solution for Preventing the Commission of Sex Crimes against Minors?

Author(s): Dušica Miladinović-Stefanović
Subject(s): Criminal Law, Penology
Published by: Правни факултет Универзитета у Нишу
Keywords: sexual violence; minors; chemical castration

Summary/Abstract: Одговор на сексуално насиље према малолетним лицима у савременим системима кривичног права често подразумева читав низ мера усмерених на контролу осуђених пo издржавању казне, чији је циљ смањење ризика од рецидивирања. Међу њима се налази и посебан фармаколошки третман, познатији као хемијска кастрација, којим се индукује супресија сексуалног нагона и тако коригује сексуално недозвољено понашање. Oвaj рaд представља покушај да се размотре најзначајнија правна, a у нужној мери, и медицинска питања везана за поменуту меру.

  • Issue Year: LII/2014
  • Issue No: 66
  • Page Range: 51-68
  • Page Count: 18
  • Language: Serbian