PROTECTION OF MINORITY GROUPS FROM HATE SPEECH: RE-ASSESSING THE CAPACITIES OF THE SERBIAN CRIMINAL LEGISLATION Cover Image

ЗАШТИТА МАЊИНСКИХ ГРУПА ОД ГОВОРА МРЖЊЕ - Преиспитивање капацитета кривичног законодавства Србије
PROTECTION OF MINORITY GROUPS FROM HATE SPEECH: RE-ASSESSING THE CAPACITIES OF THE SERBIAN CRIMINAL LEGISLATION

Author(s): Dušica Miladinović-Stefanović
Subject(s): Criminal Law
Published by: Правни факултет Универзитета у Нишу
Keywords: hate speech; minority groups; Criminal Code of the Republic of Serbia

Summary/Abstract: Поштовање различитости и пуно уважавање права припадника мањинских група представљају значајне цивилизацијске тековине, уткане у темеље савремених демократских друштава, о чему сведоче многобројни међународни документи, одредбе устава и закона у различитим областима. Из ове констатације, међутим, не следи закључак да у пракси уопште нема нарушавања гарантованих права мањинских група, такве појаве су и даље присутне, што отвара потребу да се, поред осталих начина реаговања, оваква понашања инкриминишу, на корист самих мањинских група, али и на корист заједнице као целине, јер доприносе очувању и учвршћивању њене стабилности. У том смислу, централни предмет проучавања овог рада представља преиспитивање капацитета кривичног законодавства Србије да се избори са тзв. говором мржње усмереним према припадницима различитих мањинских група.

  • Issue Year: LIV/2015
  • Issue No: 70
  • Page Range: 439-457
  • Page Count: 19
  • Language: Serbian