Acts of the Boni Ordinis commission from 1781 Cover Image

Akty wieluńskiej Komisji Boni Ordinis z 1781 r.
Acts of the Boni Ordinis commission from 1781

Author(s): Agata Młyńska
Subject(s): Local History / Microhistory, 18th Century
Published by: Wieluńskie Towarzystwo Naukowe

Summary/Abstract: Przedmiotem wydania są trzy akty Komisji Dobrego Porządku dla miasta Wielunia z dnia 13 VIII 1781 r. Podstawę źródłową stanowią rękopisy znajdują- ce się w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie . Dokumenty spisane zostały w języku polskim na papierze stemplowym o wartości 1 gr, co poświadcza odcisk pieczęci w prawym górnym rogu pierwszej strony każdego z nich. Karty, o wymiarach 19,5/20,5 cm x 34/35 cm, w żadnym miejscu nie są uszkodzone, jednak sposób oprawienia utrudnia odczytanie aktu 1. (według numeracji niniejszego wydania). Każdy akt zaczyna się na nowej stronie. Akty 1. i 3. spisane zostały jedną ręką — Fryderyka Jakuba Psarskiego. Akt 2. został spisany inną ręką, a jedynie podpisany przez F.J. Psarskiego. Oba charaktery pisma są czytelne. We wszystkich dokonano kilkudziesięciu poprawek, poprzez nadpisanie wyrazów lub przekreślenie jednego lub kilku słów. Większości poprawek w aktach 1. i 2., polegających na zmianie liczby mnogiej, będącej wynikiem używania formy „my komisarze” na liczbę pojedynczą związaną ze słowem Komisja, dokonał F.J. Psarski prawdopodobnie dopiero po napisaniu aktu 3., w którym od razu zastosował liczbę pojedynczą.

  • Issue Year: 7/2007
  • Issue No: 7
  • Page Range: 91-110
  • Page Count: 20
  • Language: Polish