T. Grabarczyk, T. Nowak, the inhabitants of Wieluń until the beginning of the 16th century. Biography, Łódź - Wieluń 2008, pp. 287 Cover Image

T. Grabarczyk, t. Nowak, Mieszczanie wieluńscy do początków XVI wieku. Biogramy, Łódź – Wieluń 2008, ss. 287
T. Grabarczyk, T. Nowak, the inhabitants of Wieluń until the beginning of the 16th century. Biography, Łódź - Wieluń 2008, pp. 287

Author(s): Agata Młyńska
Subject(s): Local History / Microhistory, 16th Century, Book-Review
Published by: Wieluńskie Towarzystwo Naukowe

Summary/Abstract: W kręgu zainteresowań badawczych Tadeusza Grabarczyka i Tadeusza Nowaka, pracowników naukowych Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego, ważne miejsce zajmują dzieje ziemi wieluńskiej, a zwłaszcza jej stolicy — Wielunia, w okresie średniowiecza i wczesnej epoki nowożytnej. W 2008 r., nakładem Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego, ukazała się praca po- święcona mieszczanom wieluńskim do początków XVI w

  • Issue Year: 8/2008
  • Issue No: 8
  • Page Range: 263-267
  • Page Count: 5
  • Language: Polish