Sumnik of rights and privileges of the city of Wieluń from 1781 Cover Image

Sumariusz praw i przywilejów miasta Wielunia z 1781 r.
Sumnik of rights and privileges of the city of Wieluń from 1781

Author(s): Agata Młyńska
Subject(s): Local History / Microhistory, 18th Century
Published by: Wieluńskie Towarzystwo Naukowe

Summary/Abstract: Niniejsza publikacja jest kontynuacją zapoczątkowanej w poprzednim tomie „Rocznika Wieluńskiego” tematyki wieluńskiej Komisji Boni Ordinis. Przed¬miotem wydania jest spisany przez Komisję w 1781 r. sumariusz praw i przywi¬lejów, jakie otrzymał Wieluń na przestrzeni wieków. Podstawę źródłową stano¬wi rękopis znajdujący się w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie.

  • Issue Year: 8/2008
  • Issue No: 8
  • Page Range: 157-182
  • Page Count: 26
  • Language: Polish