Bojan Kovačević, HIDDEN FEDERALISM: Federalist Experience in European Integration Processes, Albatros Plus, Belgrade, 2013 Cover Image

Бојан Ковачевић, СКРИВЕНИ ФЕДЕРАЛИЗАМ: Федералистичко искуство у процесима европских интеграција, Албатрос Плус, Београд, 2013.
Bojan Kovačević, HIDDEN FEDERALISM: Federalist Experience in European Integration Processes, Albatros Plus, Belgrade, 2013

Author(s): Slaviša Kovačević
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Book-Review
Published by: Правни факултет Универзитета у Нишу

Summary/Abstract: Студија др Бојана Ковачевића „Скривени федерализам: Федералистичко искуство у процесима европских интеграција“ настала је у тренутку када се политичке науке и теорија државе и права налазе у кризи без озбиљних теоријских и емпиријских резултата, варирајући већ постојеће концепте и појмове на нивоу прегледног или парафразирајућег.

  • Issue Year: LIII/2014
  • Issue No: 67
  • Page Range: 257-260
  • Page Count: 4
  • Language: Serbian