THE CRISIS OF THE POLITICAL PARTIES FUNCTIONS Cover Image

КРИЗА ФУНКЦИЈА ПОЛИТИЧКИХ ПАРТИЈА
THE CRISIS OF THE POLITICAL PARTIES FUNCTIONS

Author(s): Slaviša Kovačević
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Правни факултет Универзитета у Нишу
Keywords: political parties; operative functions; representation; operative crisis

Summary/Abstract: Дисфункционално партијско деловање значајно утиче на спорост демократске консолидације друштва и укупно успоравање друштвено-политичког развоја. Аутор полази од смањеног репрезентативно-управљачког капацитета политичких партијау транзиционој Србији и разматра га помоћу класичних, оперативних функција политичких партија. Криза класичних функција политичких партија у Србији дели исту такву судбину у савременим вишепартијским политичким системима, али партијска криза код нас је далеко изоштренија и одређена противречним изазовима транзиционог периода. Деловање политичких партија у Србији далеко је од очекиваних објективних стандарда, а без ефективних постигнућа у репрезентацији интереса друштва и остваривању јавних политика.

  • Issue Year: LIV/2015
  • Issue No: 69
  • Page Range: 163-179
  • Page Count: 17
  • Language: Serbian