Book-Reviews Cover Image

Recenzje
Book-Reviews

Author(s): Ewelina Grygorczyk, Józef Łupiński, Józef Młyński, Andrzej Jacek Najda, Cezary Naumowicz, Adam Skreczko, Jarosław Sokołowski, Sławomir Zatwardnicki
Subject(s): Christian Theology and Religion, Book-Review
Published by: Kuria Metropolitalna Białostocka

Summary/Abstract: Ewelina Grygorczyk ‒ Ks. Wojciech Guzewicz, Sanktuaria diecezji ełckiej, Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Ełk 2011, s. 127. Ks. Józef Łupiński ‒ Ecclesia Villo Plocko. Dzieje parafii i kościoła pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Małym Płocku. Praca zbiorowa pod red. Marii Przytockiej, Mały Płock 2012, s. 455 plus wklejka. Ks. Józef Łupiński ‒ Dzieje parafii i kościoła p.w. Ducha świętego w Kadzidle. Praca zbiorowa pod red. Marii Przytockiej, Kadzidło 2011, s. 408 plus wklejka. Ks. Józef Młyński ‒ Lucjan Miś, Marcjanna Nóżka, Marta Smagacz-Poziemska, Nasze problemy. Bieda i bezrobocie we współczesnym społeczeństwie Polskim, Wydawnictwo: Universitas, Kraków 2011, s. 254. Ks. Józef Młyński ‒ Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze, red. Danuta Wosik -Kawala, Wydawnictwo Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, s. 325. Ks. Józef Młyński ‒ J. Damon, Wykluczenie, wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa 2012, s. 141. Ks. Andrzej Jacek Najda ‒ Anna Rambiert, Bieg Pawła z Tarsu czyli spotkania z grecką agonistyką, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 2013, s. 96. Ks. Cezary Naumowicz ‒ Carlo Rocchetta, Teologia della famiglia. Fondamenti e prospettive, Edizioni Dehoniane, Bologna 2011, s. 629. Ks. Adam Skreczko ‒ M. Ozorowski, Hipacego Pocieja podstawy unickiej teologii pozytywno-polemicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń- skiego, Warszawa 2013, s. 290. Ks. Jarosław Sokołowski ‒ Adamczyk J., Kanoniczna figura pielgrzyma w korelacji z duszpasterstwem poprzez sanktuarium, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2011, s. 526. Ks. Jarosław Sokołowski ‒ Domaszk A., Możliwości zastosowania Internetu w misji Kościoła katolickiego, Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie, Kraków 2013, s. 464. Ks. Jarosław Sokołowski ‒ Steczkowski P., Penitencjaria Apostolska (XIII – XVI w.). Powstanie, ewolucja, odnowienie, Rzeszów 2013, s. 275. Sławomir Zatwardnicki ‒ Papieska Rada „Iustitia et Pax”, Powołanie lidera biznesu. Refleksja, tłum. H. Zieleźnik, Wydawnictwo Dehon, Kraków 2012, s. 71.

  • Issue Year: 31/2013
  • Issue No: 1
  • Page Range: 453-515
  • Page Count: 63
  • Language: Polish