Eco-theology as a form of Christian diaconia to creation Cover Image

Eko-teologia jako forma chrześcijańskiej diakonii wobec stworzenia
Eco-theology as a form of Christian diaconia to creation

Author(s): Cezary Naumowicz
Subject(s): Christian Theology and Religion
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Keywords: eco-theology; Christianity
  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 1
  • Page Range: 221-233
  • Page Count: 13
  • Language: Polish