"Applications of statistics and data mining in scientific research". Training seminar, Warsaw, October 23, 2008. Cover Image

„Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych”. Seminarium szkoleniowe, Warszawa, 23 października 2008 r.
"Applications of statistics and data mining in scientific research". Training seminar, Warsaw, October 23, 2008.

Author(s): Ewa Pogorzała
Subject(s): Business Economy / Management, Public Administration, Conference Report
Published by: OFFICINA SIMONIDIS. Wydawnictwo Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Summary/Abstract: We wrześniu i październiku StatSoft Polska zorganizowała w Warszawie seminaria pt. „Zastosowania statystyki i data mining”. Spotkania poświęcone były przykładom praktycznego wykorzystania statystyki i data mining w różnych obszarach zastosowań oraz przykładom pracy w programach STATISTICA. Na cykl seminariów złożyło się zorganizowane w dn. 30 września spotkanie dotyczące analizy danych w programie STATISTICA, którego celem było przedstawienie praktycznych aspektów pracy w programach z rodziny STATISTICA. Kolejne spotkanie odbyło się w dn. 23 października, a złożyły się na nie dwa równoległe panele. Jeden z nich poświę- cony był praktycznemu wykorzystaniu analizy i data mining, a adresowany był do osób zainteresowanych wykorzystaniem analizy danych do wspomagania codziennej działalności przedsiębiorstw i administracji publicznej. Drugi panel dotyczył zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych. W trakcie tego spotkania zaprezentowane zostały metody analizy danych i data mining oraz ich zastosowanie w różnych dziedzinach badań naukowych. Warto nadmienić, iż fi rma StatSoft od 1998 r. organizuje, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Statystycznego konkurs na najlepszą pracę doktorską i magisterską przygotowaną z zastosowaniem narzędzi statystyki i analizy danych zawartych w programach z rodziny STATISTICA. Celem konkursu jest promocja autorów najlepszych prac oraz popularyzacja nowoczesnych metod analizy danych, dostępnych w oferowanym przez fi rmę oprogramowaniu.

  • Issue Year: 2/2009
  • Issue No: 1
  • Page Range: 329-332
  • Page Count: 4
  • Language: Polish