The Conference "Contemporary faces of patriotism and nationalism" Cover Image

Konferencja "Współczesne oblicza patriotyzmu i nacjonalizmu"
The Conference "Contemporary faces of patriotism and nationalism"

Author(s): Ewa Pogorzała
Subject(s): Review
Published by: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 33
  • Page Range: 171-177
  • Page Count: 7
  • Language: Polish