"Development of the Eastern Region - opportunities and threats". Scientific conference, Łuków, 30 - 31 May 2008. Cover Image

„Rozwój Regionu Wschodniego - szanse i zagrożenia”. Konferencja naukowa, Łuków, 30 – 31 maja 2008 r.
"Development of the Eastern Region - opportunities and threats". Scientific conference, Łuków, 30 - 31 May 2008.

Author(s): Anna Ożga
Subject(s): Education, Conference Report
Published by: OFFICINA SIMONIDIS. Wydawnictwo Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Summary/Abstract: W dniach 30-31 maja 2008 roku odbyła się w Łukowie międzynarodowa konferencja naukowa „Rozwój Regionu Wschodniego- szanse i zagrożenia”, której organizatorem była Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji w Łukowie. W konferencji udział wzięli przedstawiciele środowisk naukowych wśród których znaleźli się reprezentanci takich ośrodków jak: Akademia Podlaska w Siedlcach, Politechnika Lubelska, Elbląska Uczelnia Humanistyczno- Ekonomiczna, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie oraz Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji w Łukowie. Na konferencji gościli także przedstawiciele świata nauki z Ukrainy.

  • Issue Year: 2/2009
  • Issue No: 1
  • Page Range: 325-328
  • Page Count: 4
  • Language: Polish