ΟΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΕΙΝ ΒΟΥΛΟΜΕΝΟΙ Cover Image
  • Price 7.00 €

ΟΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΕΙΝ ΒΟΥΛΟΜΕΝΟΙ
ΟΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΕΙΝ ΒΟΥΛΟΜΕΝΟΙ

Author(s): Miklós Könczöl
Subject(s): History, Studies of Literature, Ancient World, Philology
Published by: Akadémiai Kiadó
Keywords: Xenophon; pleonexia; Greek literature;
  • Issue Year: 49/2005
  • Issue No: 1-2
  • Page Range: 245-252
  • Page Count: 8
  • Language: Hungarian