BOOK REVIEW Cover Image
  • Price 7.00 €

KÖNYVSZEMLE
BOOK REVIEW

Author(s): István Borzsák, Melinda Székely, Tamás Gesztelyi, Miklós Könczöl
Subject(s): History, Ancient World, Book-Review
Published by: Akadémiai Kiadó
Keywords: book review; Hellenism; history; Alexander the Great; nature; science;

Summary/Abstract: Review of: 1. DIORTHOSEIS. BEITRÄGE ZUR GESCHICHTE DES HELLENISMUS UND ZUM NACHLEBEN ALEXANDERS DES GROSSEN. Hg. von R. Kinsky. München—Leipzig 2004. 252 1. by: Borzsák István 2. IDÔSEBB PLINIUS: TERMÉSZETRAJZ (XXXIII—XXXVII). AZ ÁSVÁNYOKRÓL ÉS A MÛVÉSZETEKRÔL. Fordította, a jegyzeteket és a névmagyarázatokat készítette: Darab Ágnes (XXXIV, XXXVI) és Gesztelyi Tamás (XXXIII, XXXV, XXXVII). Az elôszót Havas László, az utószót Gesztelyi Tamás írta. Enciklopédia Kiadó, Budapest 2001. 438 l. by: Székely Melinda 3. GÁBLI CECÍLIA: CAIUS PLINIUS SECUNDUS TERMÉSZETTUDOMÁNYÁNAK 37. KÖNYVE. Fordítás és feldolgozás. Lomart, Szeged 2004. 207 l. 84 térkép by: Gesztelyi Tamás 4. DIÓN CHRYSOSTOMOS: A „KIRÁLYSÁGRÓL” SZÓLÓ ELSÔ BESZÉD. Fordította, jegyzetekkel, bevezetô és kísérô tanulmányokkal ellátta Szlávik Gábor. (A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara Ókortörténeti Tanszékének kiadványai III.) Budapest 2004. 292 l. 15 tábla by: Könczöl Miklós

  • Issue Year: 49/2005
  • Issue No: 1-2
  • Page Range: 319-328
  • Page Count: 10
  • Language: Hungarian