BORDERS AND TERRITORIES Cover Image
  • Price 7.00 €

HATÁROK ÉS TERÜLETEK
BORDERS AND TERRITORIES

Author(s): Miklós Könczöl
Subject(s): History, History of Law, Ancient World, Philology
Published by: Akadémiai Kiadó
Keywords: debate; antiquity studies; Roman legal history; classical philology;

Summary/Abstract: Az Antik Tanulmányok „Vita” rovata nemrégiben két, egymáshoz szorosan kapcsolódó könyvismertetést közölt Hamza Gábor és Sándor István tollából. Az ebben olvasható — akár a Nótári Tamás könyveire vonatkozó, akár az általános érvényű — megállapítások annyiban aligha adnak okot vitára, hogy feltehetőleg mindenki egyetért velük: ezzel együtt mindenképpen továbbgondolásra érdemesek. A továbbgondolás ürügyéül ezúttal Nótári Tamás újabb könyve szolgál, mely egységesebb szerkezeténél fogva még világosabban mutatja a klasszika-filológia és a római jogtörténet, távolabbról az ókortudomány és a jogtudomány lehetséges kapcsolódási pontjait, az azokban rejlő lehetőségeket és problémákat.

  • Issue Year: 51/2007
  • Issue No: 1
  • Page Range: 185-192
  • Page Count: 8
  • Language: Hungarian