„Klęska starego komunisty”. Październik ‘56 w relacji Jana Trusza
"The defeat of the old communist." October '56 in the relation of Jan Trusz

Author(s): Marcin Żukowski
Subject(s): Political history, Recent History (1900 till today), Government/Political systems, Source Material
Published by: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UPH

Summary/Abstract: System polityczny Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej został skonstruowany w oparciu o zasadę „nadrzędnej roli PZPR”. Partia dążyła do kontrolowania wszystkich aspektów aktywności obywateli. Poprzez rozbudowywany od 1945 r. system nomenklatury obsadzała zaufanymi („swoimi”) ludźmi instytucje państwowe, rady narodowe wszystkich szczebli, związki zawodowe, organa bezpieczeństwa pań- stwa i armię. Konstytucyjne organy władz państwowej stanowiły de facto fasadę. „Moc decyzyjna” została skoncentrowana w komitetach partyjnych od Komitetu Centralnego zaczynając, a na Komitetach Gminnych i Zakładowych kończąc.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 1
  • Page Range: 233-248
  • Page Count: 16
  • Language: Polish