Chronicle Cover Image

Kronika
Chronicle

Author(s): Libor Jůn, Martin Klečacký, Martin Franc, Marie Bahenská
Subject(s): History, Education, Photography, Archiving, Conference Report
Published by: AV ČR - Akademie věd České republiky - Masarykův ústav
Keywords: Chronicle;

Summary/Abstract: Libor Jůn - Průzkum fotografi ckých archiválií – workshop FAMU a MÚA AV ČR, 24. 11. 2015 Martin Klečacký - Konference Historik Josef Kalousek: historiografi e, politika, kultura a společnost druhé poloviny 19. století Martin Franc - Věda, technologie a průmyslový vývoj ve střední Evropě v éře studené války Libor Jůn - Zrnka písku. 100 let fotografování Blízkého východu v českých zemích Marie Bahenská - Přehled činnosti Archivu Akademie věd v roce 2015

  • Issue Year: 8/2016
  • Issue No: 1
  • Page Range: 173-182
  • Page Count: 10
  • Language: Czech