The archetype of the female principle in Christian culture Cover Image

Архетип жіночого начала в християнській культурi
The archetype of the female principle in Christian culture

Author(s): Yevheniya Vitaliyivna Bilchenko
Subject(s): Christian Theology and Religion, Anthropology, Gender Studies, Sociology of Culture
Published by: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Keywords: archetype; female principle; Christian culture;

Summary/Abstract: Звернення до проблеми загальнолюдських прообразів (архетипів) є надзвичайно актуальним для сучасної гуманітаристики. Адже архетипи постають як базові елементи культури, що формують константні моделі духовного життя; вони лежать в основі символіки творчості, ритуалів, сновидінь і комплексів; визначають глибинний зміст національних і світових релігій, утворюють підґрунтя філософії та ідеології кожного народу, зумовлюють універсали картини світу епохи. Осмислення архетипів будь- якої культури, в тому числі європейської, призводить до виявлення її “домінуючих ідей” (термін Р. Бенедікт) - провідних смислів, що забезпечують формування культурної конфігурації і при цьому виявляють схильність до самосакралізації [2]. Критичний аналіз “домінуючих ідей” сприяє подоланню етноцентризму, попереджає будь-які спроби такої самосакралізації та уможливлює формування толерантного, діалогічного ставлення до іноземних культур.

  • Issue Year: 2007
  • Issue No: 1
  • Page Range: 85-91
  • Page Count: 7
  • Language: Ukrainian