Aspects of Musical Semantics from the Perspective of Structuralism, Semiotics and Narratology Cover Image

Aspecte ale semanticii muzicale din perspectiva structuralismului, semioticii şi naratologiei
Aspects of Musical Semantics from the Perspective of Structuralism, Semiotics and Narratology

Author(s): Mihaela-Georgiana Balan
Subject(s): Fine Arts / Performing Arts, Music
Published by: Editura ARTES
Keywords: semantică; lingvistică; limbaj muzical; analiză structurală;

Summary/Abstract: Muzica este o forţă universală, un mijloc de comunicare prezent pe întreaga planetă, pentru că deţine capacitatea de a influenţa emoţiile umane în absenţa cuvintelor (dacă ne referim la muzica instrumentală, camerală şi simfonică). Astfel, muzica este una dintre cele mai provocatoare arte în descifrarea mesajului ascuns de către creatorul ei. Studiul de faţă vizează trei metode analitice care s-au impus în muzicologia secolului al XX-lea – structuralismul, semiotica, naratologia. Scopul acestei lucrări este de a oferi o viziune de ansamblu asupra perspectivelor de investigaţie muzicologică şi de a formula nişte principii de aplicare a acestora în abordarea unei partituri muzicale la nivelul construcţiei formale, structurilor sonore, a echivalenţei de clase aplicate asupra elementelor muzicale, de asemenea la nivelul potenţialului energetic al izotopilor sonori folosind verbele modale şi din punct de vedere al aspectelor determinante pentru cadrul narativ (spaţialitate, temporalitate, actorialitate). Structuralismul, semiotica şi naratologia au apărut ca discipline autonome succesive, pe parcursul unei jumătăţi de secol, influenţându-se reciproc într-o coexistenţă stimulativă ce a permis o amplă deschidere ştiinţifică până în zilele noastre.

  • Issue Year: 1/2018
  • Issue No: 18
  • Page Range: 67-84
  • Page Count: 18
  • Language: Romanian